Teknik Bilgiler

ÇAYIR – MERA YETİŞTİRİCİLİĞİ

ÇAYIR ve MERALAR

Kaba Yemler hayvan beslemenin olmazsa olmazlarının başında gelir. Geviş getiren hayvanların ana besin kaynağı kaba yemdir. Ota dayalı hayvan besleme yapmayan işletmelerin para kazanmaları mümkün değildir. Yine kaba yemler hayvan sağlığı açısından bir zorunluluktur.

Hayvan Beslemede Kaba Yemin Önemi;

Hayvanların normal yaşamlarını sürdürebilmeleri ve kendilerinden beklenen verimi tam olarak verebilmeleri için ihtiyaç duydukları besin maddelerini çeşitli yemlerle almalarını sağlamak, yemlemenin ana prensibini oluşturur.

Bir hayvancılık işletmesinde ekonomik yem sağlamada ilk başvurulacak kaynak, yem bitkisi üretimi olmalıdır. Bunun bilincinde olan işletmeler yem bitkilerine gereken önemi vermekte ve tarla alanları içinde yeterli yeri ayırmaktadırlar.

Ekonomik çalışması istenen hayvancılık işletmelerinde en azından hayvanların yaşama payları için gereken yem bitkileri işletme tarafından karşılanmalıdır. Yeteri kadar kaba yem tüketmeyen hayvanların verim seviyeleri alt düzeyde kalmaktadır.

Hayvansal üretimi etkileyen ıslah, pazarlama, araştırma, bakım ve idare, besleme vb. etmenler vardır. Ancak bunların en önemlisini yem üretimi oluşturmaktadır. Diğer koşullar ne denli iyi olursa olsun, yetersiz beslenme sonucunda hayvansal üretim kesinlikle istenen düzeye ulaştırılamaz.

Süt ve et maliyetinde, tek başına % 56-70 masrafı tutan, yem girdisinin maliyetteki oranının % 27’ye indiren modern, karlı işletmeler vardır. Bunun yanında aldığı süt parasının % 65-70’ini sadece konsantre yem için ödeyen silaj ve kaba yemlerin önemeni bilmeyen ve bu nedenle de para kazanamayan yetiştiriciler de bulunmaktadır.

Türkiye hayvancılığının en önemli sorununun kaba yem sorunudur. Kaba yemler içersinde en çok öneme sahip yemler silajlardır.

Silajın Faydaları :

-Bu yemler diğer yemlere göre lezzetli, sulu ve besleyicidir.

-Çok ucuza hazırlanabilmektedir.

-Et ve süt maliyetlerindeki yem girdisi payını %70’lerden %28’lere kadar düşürür.

-Silaj; sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir yemdir.

-Silaj; hayvanın yediği her türlü ot, yem bitkileri ve gıda sanayi yan ürünlerinden yapılabilir.

-Tarlada silaj hasadı yapılırken zararlı otlarda hasat edileceği için tarla temizliğine yardımcı olur.

-Küf ve zaralılar çoğalarak zararlı etki yapamazlar.

-Silaj; kaba yem görevi yaptığı gibi kesif yem görevi de yapar.

-Lezzetli olduğu ve iştah açtığı için hayvanların dengeli beslenmesine yardımcı olur.

-Depolamada diğer yemlere göre az yer kaplar.

-Silaj ile beslenen hayvanlar daha sağlıklı olur, tüyleri daha parlak olur bu hayvanın pazar değerini arttırır.

-Yemleme sırasında meydana gelen yem kayıpları çok azdır.

-Protein ve karbonhidratlar, kuru otlara göre silajda daha çoktur.

Türkiye’de ekimi en çok yapılan tohumlar;

-Ryegrass MİX

-Ryegrass

-Çayır Mera Tohumu Sulak Araziler

-Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler

-Yem Şalgamı

-Yonca

-Sorgum

-Sılajlık ve danelik mısır

-Fiğ

-Korunga

Çayır-Mera Ot Üretimi ve Verimi;

Otlatılarak, kuru ot yapılarak, silaj yapılarak değerlendirilir. Mümkünse ekili alanı 1-2 kez biçtikten sonra otlatmaya geçilmelidir. Otlatma boyu 25-30 cm’dir. Ekili alan 2 veya 3’e bölünerek otlatma yapılmalıdır. Bir alan otlatılırken daha önce otlatılan parçanın gübrelenmesi, mümkünse sulaması yapılır. 08 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır. Çamurda otlatma yapılmamalıdır. Aşırı otlatma mera’nın ömrünü kısaltır.

Sulu Arazilerde;

Sulanabilir arazilerde erkenci ilkbahardan itibaren biçime başlanır. Her 20-25 günde düzenli olarak biçime gelir. Kış bastırana kadar bir çok kez biçim yapılır. En yüksek besleyici özelliğe 40 cm civarındayken sahiptir. Bu nedenle biçimleri 40-50 cm boydayken yapmak tercih edilmelidir. Her biçimde yonca’dan daha fazla yeşil ve kuru ot verimine sahiptir. Ot kalitesi ve besini yonca’ya göre daha yüksektir. Besi ve süt hayvanlarında yüksek verim artışı sağlar.

Kuru Arazilerde;

Erkenci ilkbahar’da hızla büyümeye başlar. İlkbahar yağışları devam ettiği müddetçe düzenli biçim ve otlatmaya gelir. Kurak sıcak aylarda büyümesini durdurur.

Hayvan Besleme;

Çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir çayır mera karışımdır. Hayvanlar severek yer. Süt ve besin hayvanlarında çok yüksek verim artaşı sağlar. Gazlı şişlik ve ishale neden olmaz. Kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir. Ayak ve tırnak sağlığında iyileşme, dişi hayvanların döl verimlerinde olumlu gelişme sağlar. Besleme masraflarında %50’ye varan tasarruf sağlar, hayvanlarda %15-20 verim artışı sağlar.

Avrupa’da süt sığırlarının enerji ihtiyaçlarının %50’sini çayır ve meralardan, %25’i kuru ot ve silajdan, %25’ni de kesif-konsantre yemlerden karşılanmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu