In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Duyurular >>>> Duyuru Buzağı Küpeleri

Duyuru Buzağı Küpeleri
Buzağılar İçin Küpeleme Süresi 6 Aydan 20 Güne Düşürülmüştür.

SAYIN YETİŞTİRİCİLERİMİZ !

Buzağılar İçin Küpeleme Süresi 6 Aydan 20 Güne Düşürülmüştür.

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16 Mart 2010 tarih ve 27523 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MADDE 1 – 17/06/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 – Sığır cinsi hayvanlara kulak küpesi takma işlemi, doğumundan itibaren en geç 20 gün içinde; hayvanın doğduğu işletmeyi bu süreden önce terk etmesi halinde ise işletmeden ayrılmadan önce uygulanır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra doğan hiç bir sığır cinsi hayvan bu Yönetmeliğin şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden başka yerlere nakledilemez."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 01/07/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Mağduriyet yaşanmaması için bu değişiklik gereği, doğan buzağılarınız 20 gün içinde küpelenip, Turkvet ve E-Islah veri tabanına kaydedilmelidir!

11.3.2013 Tarihli Bu haber 2307 kez görüntülenmiştir.
           EDSYB 2015. Tüm Hakları Saklıdır.